เช็คผลล็อตเตอรี่

ตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล

find(‘table’) as $element){
$j=0;
foreach($element->find(‘table’) as $element2){
if($j==1){
//echo $element2->plaintext; exit;
array_push($lottoHead,$element2->plaintext);
//echo ‘………………..’.$lottoHead.’……………….’;
}
if($j==2){
foreach($element2->find(‘span.bigBold2’) as $element3) {
array_push($bigBold2,$element3->plaintext);

}
foreach($element2->find(‘span.bigBold’) as $element3) {
//echo $element3->plaintext;
array_push($bigBold,$element3->plaintext);

}
}
$j++;
}

}

echo ‘

‘.$lottoHead[0].’

‘;
echo ‘รางวัลที 1’;
echo ‘

‘.$bigBold2[0].’

‘;
echo ‘รางวัลเลขท้าย 3 ตัว’;
echo ‘

‘.$bigBold[0].’

‘;
echo ‘รางวัลเลขท้าย 2 ตัว’;
echo ‘

‘.$bigBold2[1].’

‘;

$html->clear();
unset($html);

?>